Het Paarlemoer  Dubbelweg 21 3336LB  Zwijndrecht
Made by Margot van Poppel
Ergotherapie
Voor advies op school
Met de komst van ´Passend Onderwijs’ bepaalt het samenwerkingsverband waaronder de school valt per augustus 2014 voor welke extra zorg een kind in aanmerking komt. Men kijkt waar de onderwijsmogelijkheden en -behoeften liggen en men stelt vast voor wat voor hulp het  kind in aanmerking komt. Over het algemeen is men binnen de samenwerkingsverbanden voldoende bekend met kinderen met leer- en gedragsproblemen en bieden de meeste scholen al ondersteuningsmogelijkheden voor deze groep. Voor het vaststellen van de (toekomstige) onderwijsbehoeften van kinderen met een ernstige/chronische ziekte of een motorische en/of verstandelijke beperking (voormalige “cluster 3” leerlingen) is de vereiste kennis echter niet altijd binnen de samenwerkingsverbanden voldoende aanwezig. Onafhankelijk en deskundig advies  In mijn ruim 30 jarige loopbaan als ergotherapeut heb ik al vele jaren ervaring met het in kaart brengen van deze speciale onderwijsbehoeften (zie onder het kopje: mijn producten) en heb op dit gebied veel deskundigheid opgebouwd.
  Passend Onderwijs
Ergotherpie Wie ben ik Producten Producten 2 Passend onderwijs Contact
Made by Margot van Poppel
Passend onderwijs
Made by Margot van Poppel
Ergotherapie
Voor advies op school
Met de komst van ´Passend Onderwijs’ bepaalt het samenwerkingsverband waaronder de school valt per augustus 2014 voor welke extra zorg een kind in a anmerking komt. Men kijkt waar de onderwijsmogelijkheden en -behoeften liggen en men stelt vast voor wat voor hulp het  kind in aanmerking komt. Over het algemeen is men binnen de samenwerkingsverbanden voldoende bekend met kinderen met leer- en gedragsproblemen en bieden de meeste scholen al ondersteuningsmogelijkheden voor deze groep. Voor het vaststellen van de (toekomstige) onderwijsbehoeften van kinderen met een ernstige/ chronische ziekte of een motorische en/of verstandelijke beperking (voormalige “cluster 3” leerlingen) is de vereiste kennis echter niet altijd binnen de samenwerkingsverbanden voldoende aanwezig. Onafhankelijk en deskundig advies  In mijn ruim 30 jarige loopbaan als ergotherapeut heb ik al vele jaren ervaring met het in kaart brengen van deze speciale onderwijsbehoeften (zie onder het kopje: mijn producten) en heb op dit gebied veel deskundigheid opgebouwd.
  Passend Onderwijs
Ergotherpie Producten Wie ben ik Producten 2 Passend onderwijs Contact
Het Paarlemoer Dubbelweg 21 3336LB  Zwijndrecht
Passend onderwijs